Przewiń
O nas

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach powstała na bazie wiedzy i doświadczenia wspólników Kancelarii Radców Prawnych Piotrowski Rolbiecka. Stanowi ona odpowiedź na zapotrzebowanie oraz wymagania Klientów, poszukujących obok pomocy prawnej, kompleksowej obsługi księgowo – podatkowej.

Kancelaria MERKUR specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych oraz rachunkowo - księgowych dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), rolników, a także osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W trakcie współpracy z Klientem Kancelaria na bieżąco dokonuje oceny, planowanych przez niego, czynności m.in. pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego, standardami rachunkowości oraz ryzyka ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej.

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR pomaga swoim Klientom zaplanować i realizować budżet z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej. 

 
 
 

Kancelaria dostarcza wszechstronnych rozwiązań dotyczących spraw pracowniczych, a także prawno-podatkowych obejmujących w szczególności zagadnienia:

 • podatków dochodowych
  podatek od osób fizycznych (PIT)
  podatek o osób prawnych (CIT)
 • podatków obrotowych
  podatek od towarów i usług (VAT)
  podatek od czynności cywilnoprawnych
  akcyza
 • podatków majątkowych
  podatek od nieruchomości
  podatek rolny i leśny
  podatek od spadków i darowizn
 • pomocy publicznej związanej z ulgami podatkowymi
 
Usługi rachunkowe
Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR oferuje usługi rachunkowe dla każdej formy opodatkowania, w zależności od specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, a także wymogów prawnych oraz formy prowadzonej działalności, w tym:
 • prowadzi księgi podatkowe na podstawie dokumentów źródłowych dostarczanych przez Klienta
 • prowadzi podatkowe księgi przychodów i rozchodów – dla osób wybierających opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym
 • prowadzi ewidencję sprzedaży - dla osób wybierających opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 • doradza osobom opodatkowanym w formie karty podatkowej
 • prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymaganiami przepisów o rachunkowości – dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia tego rodzaju ksiąg
 • sporządza plan kont w oparciu o oczekiwania Klienta i profil działalności
 • przygotowuje wymagane prawem sprawozdania
 
Usługi kadrowo - płacowe
W ramach stałej współpracy Kancelaria zapewnia swoim Klientom pełną obsługę kadrowo – płacową, w tym:
 • pomaga w kompletowaniu akt osobowych pracowników
 • sporządza listy płac w oparciu o dane przekazane przez Klienta
 • oblicza należne podatki i inne daniny publiczne, które pobiera i odprowadza do właściwych organów płatnik – Klient
 • przygotowuje i składa, w oparciu o otrzymane pełnomocnictwo, we właściwych organach wymagane prawem deklaracje miesięczne, kwartalne i roczne
 • reprezentuje swoich Zleceniodawców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i przed Urzędem Skarbowym w zakresie obowiązków płatnika
 
Kontrole

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR swoim Klientom pomaga w trakcie postępowań kontrolnych, podatkowych i celnych, w tym przygotowuje:

 • zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołów kontroli
 • wnioski dowodowe
 • pisma zawierające argumentację prawną
 • odwołania od decyzji organów kontroli skarbowych, organów podatkowych i celnych
 • zażalenia na postanowienia organów kontroli skarbowych, organów podatkowych i celnych
 • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji
 • wnioski o wznowienie zakończonych postępowań, a także o zmianę lub uchylenie decyzji
 
 
Doradztwo podatkowe

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR proponuje Klientom zarówno stałe, jak i doraźne doradztwo podatkowe.

W ramach stałego doradztwa podatkowego Kancelaria oferuje swoim Klientom ciągłe wsparcie podatkowe, w prowadzeniu przez nich bieżącej działalności gospodarczej, w każdej sprawie budzącej wątpliwości Klienta.

Doraźne doradztwo podatkowe Kancelarii to pomoc w znalezieniu rozwiązania konkretnego problemu podatkowego, na podstawie jednorazowego zlecenia.

Dotacje
 
 

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR Sp. z o.o. pomaga w przygotowaniu:

 • aplikacji związanych z możliwością pozyskania wsparcia finansowego w zakresie tworzenia stanowisk pracy
 • dokumentacji dot. refundowania kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • dokumentacji dot. uzyskania finansowania celowego z instytucji centralnych i samorządowych
 • biznesplanów i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki z funduszy pomocowych
 • rozliczeń otrzymanych środków w ramach dotacji
 
Współpracujemy

Kancelaria MERKUR na co dzień współpracuj m.in. z:

 • radcami prawnymi i adwokatami
 • notariuszami
 • biegłymi rewidentami
 • komornikami
 • brokerami
 • agentami ubezpieczeniowymi
 • pośrednikami finansowymi
 • instytucjami finansowymi

Wyróżnia nas:

 • wiedza i doświadczenie
 • nowoczesność
 • biznesowe myślenie
 • kreatywność
 • kompleksowe rozwiązania
 • elastyczność
 • komfort i bezpieczeństwo
 
Kontakt

Kancelaria Księgowo – Podatkowa MERKUR Sp. z o.o.

ul. Młyńska 15
89-600 Chojnice
KRS: 0000666320 NIP: 555 211 38 16

Kancelaria mieści się w zabytkowym budynku chojnickiego Starego Spichlerza,
vis a vis Urzędu Skarbowego.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 15:00

790 242 063     sekretariat@kancelariamerkur.pl

Nasze marki:

 

 
-